Phễu thoát sàn, Phễu thu sàn inox 304

Phễu thoát sàn, phễu thu sàn nước, nắp hố ga